Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Kết quả lựa chọn Sách giáo khoa lớp 5
UBND tỉnh Long An ban hành quyết định 4088/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 do các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An lựa chọn và sử dụng từ năm học 2024-2025
Danh mục sách giáo khoa lớp 5 của huyện Cần Giuộc được tỉnh phê duyệt. pdf

Quyết định 4088 của UBND tỉnh Long An.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Kim
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An