Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm học 2023-2024
Ngày 07/10/2023, Trường Tiểu học Tân Kim tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, nhân viên năm học 2023-2024. Qua Hội nghị đã thống nhất số chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết năm 2023-2024 và bầu Ban thanh tra nhiệm kì 2023-2025.

Ông Nguyễn Hoàng Thuỵ - Hiệu trưởng nhà trường thông qua các nội dung báo cáo của Hội nghị

Bà Bạch Thị Diễm My - Chủ tịch CĐCS thông qua báo cáo thu chi năm học 2022-2023 và quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2023-2024 của Công Đoàn

Ông Võ Thanh Bình - Nhân viên kế toán trường báo coá tình hình thu chi tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ 2024

Tổ kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân

Bà Võ THị Hồng Gấm thông qua dự thảo Nhhị quyết

Ông Nguyễn Hoàng Thuỵ lấy ý kiến biểu quyết Nghị quyết. 
2018 © Trường Tiểu học Tân Kim
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An